Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

iampotato
6379 a9da 390
Reposted fromfoina foina viaemciu emciu
iampotato
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viaemciu emciu

June 12 2015

One day you’ll wake up at 11:30 AM on a Sunday with the love of your life and you’ll make some coffee and pancakes and it’ll all be alright.
— just a friendly reminder to keep going ( via megan-hansenn)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakuroi-ame kuroi-ame

Don't kill yourself, please.

If you are looking for a sign to not go through with ending your life, this is it. This is the sign. We care.

If you see this on your dash, reblog it. You could save a life

iampotato
8652 ee79 390
Hello again, my fellow fighters, you brave souls. I just came here to scrutinize keep-going after 3 months of my absence on soup and I'm amazed just how great you are doing here! Keep up this awesome job!  Sincerely, kuroi-ame
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame
iampotato
Toshiyuki Enoki
Reposted fromhalucine halucine viasalami salami
iampotato
7222 ab05 390
Reposted fromkarahippie karahippie viasalami salami
iampotato
3237 aeee 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viasalami salami
iampotato
bo ja to bym chciała mieć faceta, ale nie takiego pierwszego lepszego, tylko takiego żeby był dobry, i ogarnięty życiowo, i inteligentny, ale nie egoistyczny i zadufany w sobie, i zabawny, ale żeby rozumiał jak mam depresję , że wtedy trzeba mnie tulić mocno żebym się nie rozpadła, i żeby mnie kochał nad życie. i żeby był trochę przystojny, ale nie za bardzo, żebym nie musiała się martwić że to jakiś żart że on taki ładny a ja taka brzydka.
— z serii: dlaczego do końca życia będę sama.
iampotato

deepsh0t11:

This is what happiness looks like

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus vianiiks niiks
7308 ef1b 390

blaksynagogue:

Mother Mary and Jesus Christ- From birth Till Death (2013)

Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viasalami salami
iampotato
9775 cb7b 390

northmagneticpole:

Morning in Plaka, Athens-Brian Flaherty

Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasalami salami

June 11 2015

iampotato

Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, 
że trzeba Ci to czasem przypominać: potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.

— Jonasz Kofta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoreorless moreorless
iampotato
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viamoreorless moreorless
iampotato
To takie smutne, wszystko takie smutne; przeżywamy nasze życie jak idioci; a potem umieramy.
— Charles Bukowski, Najpiękniejsza dziewczyna w mieście
Reposted frommaliwa maliwa viamoreorless moreorless

June 08 2015

iampotato
9749 f552 390
Reposted fromhormeza hormeza viaburdel burdel

May 31 2015

iampotato
Reposted fromap2-10 ap2-10 vialeksandra leksandra

May 28 2015

iampotato
ALBO WALCZYSZ O SWOJE.
ALBO PATRZYSZ JAK PRZESTAJE BYĆ TWOJE.
Reposted fromlubieto lubieto viainaczej inaczej

May 27 2015

iampotato
0842 a418 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaIriss Iriss
iampotato
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl